Chuẩn đầu ra các ngành

Chuẩn đầu ra các ngành

Kế toán doanh nghiệp

Viết bởi Thứ ba, 07 Tháng 4 2015 16:50

Trung cấp Mầm non

Viết bởi Thứ ba, 07 Tháng 4 2015 16:50

Đào tạo bậc Trung cấp Chuyên nghiệp, Đại học, Cao đẳng (liên thông, vừa làm vừa học, từ xa) , Điều dưỡng Tiên tiến (2+2), Hợp tác Quốc tế, và nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn khác, với hệ thống những ngành nghề ngày càng đa dạng và phong phú, bao gồm các nhóm ngành thuộc khối chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật, kinh tế